Систему обліку робочого часу та контролю персоналу

СЕЗАМ

Основне призначення системи - облік та контроль робочого часу персоналу підприємства, а також формування табелів працівників за даними об'єктивного обліку робочого часу. Як засіб ідентифікації та контролю, система «СЕЗАМ» передбачає видачу співробітникам підприємства іменних пластикових карток. Пластикові картки можуть бути магнітні або штрих-кодові.

ВЕРСІЯ 3.XX

Технологія організації роботи із системою

На підприємстві обладнуються робочі місця для контролю приходу-догляду персоналу та робочі місця для співробітників, які працюють зі звітною інформацією системи.
Кожен співробітник має бути зареєстрований у системі, при цьому, йому видається персональна пластикова картка. При видачі пластикових карток за кожним співробітником закріплюється інформація, що зберігається на сервері баз даних системи. Ця інформація включає дані про власника пропуску, його режим роботи, форму допуску, фотографію в електронному вигляді, номер відділу або підрозділу, табельний номер, обліковий код і т.п. Система передбачає наявність працівників різних категорій.

Організація обліку робочого часу персонал​у базується на подіях, які фіксуються по кожному співробітнику та прив'язані до часу та місця. По кожному співробітнику система фіксує факт його проходу через робоче місце контролю та автоматично визначає вид події: прихід на роботу, відхід з роботи, вихід на обід, запізнення на роботу, запізнення з обіду тощо.
Для кожної пластикової картки, виданої співробітнику, є встановлення терміну, до якого вона може використовуватися, з можливістю його продовження. Крім того, є можливість тимчасово її блокувати. У цьому випадку при пред'явленні картки буде видано повідомлення про неможливість її використання.
Підсумкова інформація по співробітнику та в цілому по підприємству доступна у вигляді звітів. Існують різні види заздалегідь передбачених звітів. Крім цього, можлива підготовка звіту того виду, який цікавить саме Ваше підприємство.

Індивідуально налаштовуються загальні параметри системи: обідні перерви, початок, закінчення робочого дня, групи персоналу, ролі персоналу тощо.

У результаті Ви отримуєте повну картину використання робочого часу співробітниками Вашого підприємства.
У системі передбачений висновок на друк результатів аналізу у вигляді звітів. Звіти формуються згідно з вибраними параметрами фільтра звіту.

Існують такі види звітів:
- Звіт про порушення персоналу;
- Звіт про переробки персоналу;
- Табель персоналу.

Склад системи
1. Серверне програмне забезпечення системи Сезам.
2. Клієнтське програмне забезпечення системи «Сезам» у складі:
  - автоматизоване робоче місце контролю персоналу;
  - автоматизоване робоче місце менеджера персоналу.
3. Пристрої для читання пластикових карток (не обов'язково).

СКріншоти

Завантаження

Документ Завантажити
Інструкція користувача системи Сезам  ​ 
Інструкція користувача КПП   
Інструкція адміністратору