Система моніторингу транспорту

GPS диспетчер

Систему моніторингу транспорту «GPS диспетчер» призначено для моніторингу пересування, контролю стану датчиків та аналізу використання автомобільного та іншого транспорту із застосуванням супутникових систем позиціонування.

Програмний продукт більше не постачається

призначення GPS диспетчер

Система моніторингу транспорту GPS диспетчер призначена для автоматизації процесів:
- обміну інформацією з мобільними об'єктами каналами GSM/CSD/GPRS;
- збору, попередньої обробки, накопичення та зберігання інформації, що надходить від мобільних об'єктів;
- відображення оперативної та історичної інформації про мобільні об'єкти з використанням електронних топографічних карток місцевості;
- оперативного контролю виконання заданих маршрутів руху мобільними об'єктами, їх стану та показань датчиків з видачею тривожних сигналів диспетчеру про критичні події;
- аналізу інформації та формування звітів на основі отриманої інформації;
- моніторингу та управління роботою елементів системи.

Галузь застосування
Система моніторингу транспорту може застосовуватись для:
- контролю використання транспорту підприємствами та організаціями;
- Стеження за перевезенням вантажів;
- моніторингу пересування фізичних осіб;
- контролю за несенням служби патрульними нарядами з охорони територіально розподілених об'єктів;
- Охорони індивідуальних транспортних засобів.

Можливості
Система моніторингу транспорту дозволяє:
- вести інформацію про автопарк організації;
- створювати різноманітні види контрольних маршрутів руху (траєкторії, зони, сектори, точки) для мобільних об'єктів;
- Виконувати відправку мобільних об'єктів на маршрути за заданим розкладом;
- контролювати проходження мобільними об'єктами контрольних точок маршруту та виходи за межі заданої зони або сектора;
- здійснювати моніторинг транспорту у реальному режимі часу з періодичністю оновлення інформації до 5 секунд;
- за відсутності зв'язку накопичувати інформацію в мобільному пристрої до 60 діб;
- у разі відключення мобільного пристрою від бортового живлення працювати автономно до 16 годин;
- Експлуатувати мобільний пристрій в діапазоні від -40 до +70 градусів Цельсія;
- централізовано зберігати всю інформацію у центральній базі даних;
- одночасно контролювати 300 і більше мобільних об'єктів різними каналами зв'язку (CSD/GPRS);
- одночасно відображати на різних моніторах оперативну обстановку на табло диспетчера та на карті місцевості;
- Контролювати стан зв'язку з мобільними об'єктами;
- розподіляти зони відповідальності диспетчерів за групами мобільних об'єктів;
- проводити аналіз руху мобільного об'єкта (шлях, час, швидкість, зупинки, показання датчиків, проходження контрольних точок, виходи із зони, витрата палива тощо);
- здійснювати пошук перебування автомобілів у заданому квадраті у заданий час;
- функціонувати у цілодобовому режимі з організацією чергових змін диспетчерів;
- обмежувати доступ користувачів до системи;
- протоколювати дії диспетчерів, їхню реакцію на тривожні сигнали системи.

Структура
Система моніторингу транспорту включає:
1. Мобільні пристрої "Дрозд";
2. Базові станції "Дрозд" (для режиму CSD);
3. Підсистему зв'язку;
4. Автоматизоване робоче місце (АРМ) диспетчера;
5. Картографічну підсистему OziExplorer;
6. Адміністративну підсистему;
7. Центральну базу даних (БД).

Мобільні пристрої «Дрозд» є апаратними виробами, виробленими компанією НВО «Інженерні технології», які включають:
- GPS-приймач;
- GSM-модем;
- порти для підключення датчиків та зовнішніх пристроїв.

Базові станції "Дрозд" призначені для обміну даними з мобільними пристроями в режимі CSD з розрахунку 1 базова станція на 10 мобільних пристроїв (залежить від необхідної періодичності обміну даними).

Підсистема зв'язку є програмним комплексом, призначеним для організації обміну даними з мобільними пристроями по каналах GPRS (через Інтернет) і CSD (через базові станції). Працює автоматично.

АРМ диспетчер є основною програмою користувачів системи. Воно включає такі модулі:
- автопарк – облік автомобілів та водіїв організації;
- маршрути - створення контрольних маршрутів та точок інтересу;
- рейси – планування, контроль та аналіз виконання рейсів;
- Зміни - організація чергування диспетчерів на зміні;
- карта – введення та відображення інформації на карті місцевості з використанням інтерфейсу із системою OziExplorer.

Картографічна підсистема OziExplorer призначена для відображення інформації на карті місцевості. Дозволяє використовувати як растрові, і векторні карти.

Адміністративна підсистема варта управління правами користувачів системи та аналізу системного журналу.

Центральна БД призначена для зберігання та доступу до всієї інформації системи.

Принцип роботи
Принцип роботи системи моніторингу транспорту ось у чому.
1. Мобільні пристрої «Дрозд», встановлені на рухомих об'єктах, в автономному режимі здійснюють знімання координат, фіксацію показань датчиків і подій за заданою програмою (використовується спеціальна DOS-подібна операційна система мікропроцесора). Вся інформація накопичується у власній БД кожного устрою.
2. При використанні режиму GPRS мобільний пристрій сам виходить на зв'язок із заданою періодичністю за IP-адресою сервера підсистеми зв'язку та здійснює передачу нових даних, отриманих з часу останнього сеансу зв'язку. Підсистема зв'язку записує отримані дані у центральну БД.
3. При використанні режиму CSD підсистема зв'язку за створеними періодичними завданнями зв'язку здійснює пошук вільної базової станції та додзвон до мобільного пристрою, після чого здійснює прийом нових даних з мобільного пристрою та запис до центральної БД.
4. Диспетчер, використовуючи АРМ диспетчера, отримує доступ до інформації в центральній БД, отриманої з мобільних пристроїв, для вирішення завдань моніторингу транспорту.